Do tình hình thông quan khó khăn với một số mặt hàng, từ 1/8/2020 chúng tôi xin thông báo phí cân nặng về kho HCM sẽ tăng cao lên 50.000VNĐ/kg- 55.000 VNĐ/KG. Các đơn hàng sẽ bị về chậm do các tuyến đường đi được đã bị thắt chặt. Chúng tôi rất xin lỗi về thay đổi bất khả kháng này. Nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ lập tức thông báo lại cho quý khách hàng! Xin cảm ơn quý khách!

Tổng sản phẩm 0

Tổng cộng 0 NDT

Hướng dẫn cách chọn hàng

Hướng dẫn 27/02/2015

MỘT SỐ LINK GỢI Ý:

 

THỜI TRANG NỮ: 

- TRANG CHỦ: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.1.KIDGJx&initiative_id=staobaoz_20150126&tab=all&cps=yes&stats_click=search_radio_all%253A1&cat=50102996

- GIÀY NỮ CAO : http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.88.brINJN&q=%E9%AB%98%E8%B7%9F%E9%9E%8B&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50340020&ppath=413%3A800001001

- GIÀY NỮ BỆT: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.90.KIDGJx&q=%E5%B9%B3%E5%BA%95%E9%9E%8B&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50340020

- GIÀY DÉP MÙA HÈ:http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.89.KIDGJx&q=%E5%87%89%E9%9E%8B&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50340020&ppath= 

- TÚI XÁCH : http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.144.9ApHda&q=%E5%A5%B3%E5%8C%85&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50006842

- NỘI Y : http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=%E5%86%85%E8%A1%A3%E5%A5%97%E8%A3%85&cat=1625&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=%E5%86%85%E8%A1%A3TAO&suggest_query=%E5%86%85%E8%A1%A3TAO&source=suggest

- TRANG SỨC: http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=%E9%A6%96%E9%A5%B0&cat=1705&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=SHOUSHI&suggest_query=SHOUSHI&source=suggest

- PHỤ KIỆN TRANG ĐIỂM:http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.431.twR9aW&q=%E5%8C%96%E5%A6%9D&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150126&cps=yes&cat=50010817&fs=1&olu=yes 

- PHỤ KIỆN THỜI TRANG: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.83.twR9aW&q=%E6%9C%8D%E9%85%8D&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50010404

 

 THỜI TRANG NAM:

- TRANG CHỦ: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.5.cbbCcO&initiative_id=staobaoz_20150128&stats_click=search_radio_all%253A1&js=1&q=%E7%94%B7%E8%A3%85&cat=50344007&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=%E9%90%A2%E7%96%AF%EE%97%96&suggest_query=%E9%90%A2%E7%96%AF%EE%97%96&source=suggest

- GIÀY NAM: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.124.cbbCcO&initiative_id=tbindexz_20150126&sourceId=tb.index&search_type=item&ssid=s5-e&commend=all&q=%E7%94%B7%E9%9E%8B&cat=50016853&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=%E9%90%A2%E7%83%BD%E7%80%B7&suggest_query=%E9%90%A2%E7%83%BD%E7%80%B7&source=suggest&fs=1&olu=yes

- PHỤ KIỆN: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.137.cbbCcO&q=%E8%80%B3%E9%92%89+%E7%94%B7&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50034586

ĐỒ TRẺ EM:

- List chung: http://list.taobao.com/itemlist/baby.htm?cat=50095672&spercent=95&isprepay=1&gobaby=1&random=false&as=0&viewIndex=1&spm=a214x.6760217.2015012211.19.cbbCcO&commend=all&atype=b&style=grid&md=5221&same_info=1&isnew=2&smc=1&tid=0&_input_charset=utf-8

- GIÀY XINH:http://s.taobao.com/list?spm=a214x.6760217.2015012211.243.cbbCcO&q=%E7%AB%A5%E9%9E%8B&cat=35%2C50006004%2C50067081%2C50008165%2C54164002%2C50005998&style=grid&seller_type=taobao

 http://s.taobao.com/list?spm=a214x.6760217.2015012211.231.cbbCcO&q=%E5%AD%A6%E6%AD%A5%E9%9E%8B%E6%98%A5%E7%A7%8B&abver=new&input_query=%E5%AD%A6%E6%AD%A5%E9%9E%8B&suggest_offset=0&from=suggest&cat=35%2C50006004%2C50067081%2C50008165%2C54164002%2C50005998&style=grid&seller_type=taobao

- ĐỒ CHƠI: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.5803581.d4908513&sourceId=tb.index&search_type=mall&ssid=s5-e&commend=all&q=%E5%B0%8F%E5%AD%A9%E7%8E%A9%E5%85%B7&suggest=0_2&_input_charset=utf-8&wq=%E5%B0%8F%E5%AD%A9&suggest_query=%E5%B0%8F%E5%AD%A9&source=suggest

 

- ĐỒ BÀ BẦU: http://s.taobao.com/list?spm=a217j.7271145.a214d62-static.10.aP1XFA&seller_type=taobao&cps=yes&cat=50067081&q=%E7%A7%8B%E6%AC%BE%E8%BF%9E%E8%A1%A3%E8%A3%99

PHỤ KIỆN ĐIỆN TỬ:http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.33.n6VnzO&q=%94%B5%B4a%C5%E4%BC%FE&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&initiative_id=tbindexz_20150126

NỘI THẤT: http://list.taobao.com/itemlist/jiadiano.htm?cat=50018957&isprepay=1&sd=0&viewIndex=1&as=0&spm=a214x.6760217.2015012211.37.n6VnzO&commend=all&atype=b&style=grid&pcat=djiadian&same_info=1&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&smc=1&scm=1220.6.2.1&tid=0&_input_charset=utf-8

 

 ĐỒ BẾP:

- DỤNG CỤ NẤU ĂN: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.405.n6VnzO&q=&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150311&cps=yes&cat=50018930&fs=1&discount=1&olu=yes&sort=renqi-desc

 

- DỤNG CỤ LÀM BÁNH: http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=%E8%9B%8B%E7%B3%95%E6%A8%A1%E5%85%B7&suggest=0_1&_input_charset=utf-8&wq=%E8%9B%8B%E7%B3%95&suggest_query=%E8%9B%8B%E7%B3%95&source=suggest

VỎ ĐIỆN THOẠI: http://s.taobao.com/search?q=%E6%89%8B%E6%9C%BA%E4%BA%AE&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20150629&ie=utf8

 

COSPLAY:

- Trang phục:  http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=cosplay%E6%9C%8D%E8%A3%85&cat=25&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=cosplay&suggest_query=cosplay&source=suggest

- Tóc:http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=cosplay%E5%81%87%E5%8F%91&suggest=0_2&_input_charset=utf-8&wq=cosplay&suggest_query=cosplay&source=suggest

 

 

ĐỒ THỂ THAO:http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.13.JUfsRJ&q=%E6%88%B7%E5%A4%96&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150128

 

HỘI ĐI BUÔN THÌ VÀO ĐÂY NHÉ: 

- ALIBABA: http://www.1688.com/  

 

Ngoài ra để tìm các loại khác hoặc đồ theo ý thích của riêng mình các bạn có thể dùng công cụ dịch của google để dịch từ khóa tìm kiếm:

https://translate.google.com/#vi/zh-CN/b%E1%BB%91t%20n%E1%BB%AF

 

Sau đó tìm trên các trang:

TAOBAO: http://s.taobao.com/search?q=%E5%A5%B3%E9%9D%B4&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20150629&ie=utf8

TMALL: http://list.tmall.com/search_product.htm?q=%C5%AE%D1%A5&type=p&vmarket=&spm=3.7396704.a2227oh.d100&from=mallfp..pc_1_searchbutton

 

 

Một số từ khóa gợi ý giúp các bạn tìm kiếm nguồn hàng:

  • Các bạn chọn từ khóa gợi ý bên dưới, ghép thêm giới tính nam hoặc nữ, sau đó copy past vào ô tìm kiếm của Taobao, Alibaba.
nam/nữ 男/女 lễ phục/ đồ ngủ:礼服/晚装
Đồ Hàn Quốc: 韩国 Quần/quần tất/ quần bò:裤子/打底裤/牛仔裤
túi xách/balo:包袋/背包 thắt lưng/ đai áo:腰带、腰链
váy/váy liền thân:裙子/连衣裙 khăn/khăn lụa:围巾、丝巾
vali/ví da:箱包/钱包 găng tay/ mũ:手套/帽子
áo somi:衬衫 áo da 皮衣
Áo hai dây:小背心/ 小吊带 váy cưới/sườn xám: 婚纱/旗袍
vest 西装 vòng tay/ vòng cổ/ nhẫn: 手镯,手链/项链/戒指

 

Tỷ giá

3,670 VNĐ

Ngày 12/02/2019

(Giờ làm việc: 8h30-12h,13h30-18h từ thứ 2 đến thứ 7)

Liên hệ
  • Ms Phương
  • 094.2377.261
  • 83/3 Bạch Đằng - Phường 2 Quận Tân Bình - HCM
  • 093.893.4707

Đền 100% tiền hàng

Cam kết hoàn tiền nếu mất hàng

Không lo tắc biên

Vận chuyển thông suốt

An toàn – Uy tín

Nhanh chóng - Tiện lợi